Till Sortiment

 

JORD

balkongjord                               extra gödslad med lera och leca

berga plantjord                         allround jord

eko plantjord kravmärkt  ekologisk odling

rhododendronjord            för surjordsväxter

rosjord                          rosor och klematis

yrkesplantjord                allround jord av mycket hög kvalitet

torv gödslad                  jordförbättring även plantering

täckbark                       skydd mot ogräs köld och torka

GÖDSEL

allgomin trädgårdsgödsel hela trädgården

benmjöl                       långtidsverkande klematis, pioner, liljor m.fl.

bio-bact           organisk växtnäring med humus och mikroorganismer

hönsgödsel 15L              från frigående höns

höstgödsel                    ges när lite eller inget kväve behövs

kogödsel                       gödsling, jordförbättring

rosgödsel hink 1,5kg

biobalans                     gödsling av rosor, klematis, jordgubbar m.fl.