”I en trädgård är det vanligtvis flera olika zoner. Man kan få en bättre zon genom att till exempel plantera i upphöjda bäddar och genom att se till att ha väldränerad jord. Mången växt har dött av för mycket vinterfukt, det är få växter som trivs med att ha det konstant blött om fötterna. Vid plantering av träd och buskar är det bra att lägga grus i botten av gropen som dränering. Det är också bra att minska djupet på gropen och bygga uppåt istället, gräv minst 40 cm djupt och bygg på ca 10 cm ovan markytan.”

Från artikeln i Odla.nu samt Trädgård Norr nr 1/2010 då Barbro berättade om härdiga träd i zon 6. Du kan läsa artikeln i sin helhet här: https://www.odla.nu/inspiration/hardiga-trad-i-zon-6