Sverige är indelad i 8 olika växtzoner av Riksförbundet Svensk Trädgård för att det ska bli enklare för dig att veta vilka växter som passar bäst där du vill odla. Zonerna gäller för träd, buskar, frukt och bär medans det finns en annan skala för perenner som istället talar om hur härdiga de är.

Hos Barbros Perenner & Träd är hela sortimentet anpassat för att fungera i växtzon 5-8 och perennerna är mycket tåliga för övervintring. Se vilka perenner, rosor, träd och buskar vi har till försäljning i år.

Växtzoner i Sverige:

Växtzon 1 – Täcker de södraste kustdelarna samt Öland och Gotland. Städer som finns i växtzon 1 är bland annat: Halmstad, Malmö, Karlskrona, Kalmar och Visby.

Växtzon 2 – Kusten kring Göteborg i väster samt Stockholm och Linköping i öster. Städer som finns i växtzon 2 är bland annat: Göteborg, Västervik, Linköping och Stockholm.

Växtzon 3 – I norra Skåne, utkanterna av Småland och städerna i zon 2 finner vi zon 3. I växtzon 3 ligger Karlstad, Skövde och Örebro. 

Växtzon 4 – Stora delarna av Småland, västkusten upp till Strömstad, inlandet upp till Värmland samt kuststräckan upp till Sundsvall är täckta av zon 4. Städer vi finner i växtzon 4 är: Strömstad, Borås, Växjö, Uppsala, Borlänge, Gävle och Sundsvall.

Växtzon 5 – Innersta Småland befinner sig i zon 5 tillsammans med en strimma som når hela vägen till Piteå i Norrbotten. Jönköping får göra sällskap med Borlänge, Umeå, Skellefteå och Piteå.

Växtzon 6, 7, 8 & fjällzon – Dessa zoner sträcker sig över hela Norrland och tumregeln är att desto längre från kusten du är desto kallare och högre växtzon hamnar du i. Mora, Östersund och Happaranda finner du till exempel i zon 6 medans Kiruna och Arjeplog ligger långt upp i zon 8.

 

Växtzonerna i Piteå, Älvsbyn, Harads och Luleå

Piteå ligger på gränsen mellan växtzon 5 och 6. Älvsbyn som ligger längre bort från kusten rör sig mellan växtzon 6 och 7. Eftersom växtzonkartan är en generell karta finns det växtplatser som blir ännu kargare. Det är därför Barbros Perenner & Träd alltid tar in växter som håller för växtzon 5 till 8. Perennerna är härdiga och anpassade för klimatet vi bor i här uppe i norr. Vi vill ju att du ska lyckas med din trädgård och få se den spira flera år efter ditt besök hos oss.

Perenners härdighet, ny skala 2021 från Perannagruppen

Perennagruppen har tagit fram en specifik skala som gäller för perenner. Istället för att ta växtzoner i åtanke syftar härdighetsskalan snarare att förmedla hur väl din perenn klarar att övervintra.

Under 2021 har Perennagruppen tagit fram en ny skala som ska ta än mindre hänsyn till geografisk position och större fokus på övervintringspotential. I den tidigare skalan fanns endast A, B, C & D men som du kan se har vi fått A*, B*, C* i den nya skalan och nya definitioner för de olika bokstäverna. Läs mer detaljerat om den nya härdighetsindelningen hos Perennagruppen.

A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt i väldränerat läge
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis i väldränerat läge
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland i väldränerat läge
D = Övervintrar inte.
– = Erfarenhet saknas